Ядливите цветя влияят на вкуса и емоциите

1

Българският фолклор се оказва ключов елемент за туристическите дестинации, тъй като е част от туристическия ландшафт на страната ни, смята Петя Иванова от специалността „Туризъм” в Университета по хранителни технологии. Тя сподели заключението си в презентацията „Фолклорът като елемент от съвременния туристически продукт“, представена на научно-практическа конференция. Нейното 14-то издание бе реализирано on-line с подкрепата на проект „TaiMFoods“, изпълняван от УХТ в рамките на национална програма „Европейски научни мрежи“. За мото избраха „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”, а УХТ пое ролята на домакин.

Консумацията на ядливи цветя оказва влияние не само върху вкусовото, но и на емоционално поведение на гостите в заведенията. Използването на тези цветя в ресторантьорството подобрява потребителския профил на продуктите и акцентира вниманието на потребителите върху многообразието от цветови, ароматични и вкусови характеристики на познати и не толкова разпознаваеми храни. Цветята са възможни като компонент от състава и дизайна на студените и топлите ястия, напитките, алкохолните и безалкохолните коктейли, като повишават и разпознаваемостта на ресторанта. Това, от своя страна, влияе върху фактора конкурентоспособност, обобщава  Глория Сакалийска, също  от „Туризъм“.

Докторантите от направление „Хранителна наука и технология“, участващи на форума, насочиха анализа си върху изпитването в промишлени условия на винени дрожди, както и биологично активни компоненти и инсекти в месни продукти. Тематичното направление „Техника и процесен инженеринг“ привлече интереса чрез презентациите за очистващи флуиди, компютърна система за окачествяване на храни и въздействие на йонизиращите лъчения върху полимерните материали.

Ученици от професионални гимназии реализираха презентации в  „School ambassador”. Той протече при изключително голям интерес сред всички участници, посочи доц. д-р Десислава Вангелова от катедра „Технология на месото и рибата“ и научен ръководител на част от иновативните разработки на форума.

Учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив впечатлиха с демонстрацията на методи за установяване качеството на храни в практиката. На конференцията присъстваха и ученици СУ „Георги Стойков Раковски” – Котел и представителите на VOYAGE club от Неврокопската професионална  гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев.

Преподавателите от училищата изразиха благодарността си за предоставената възможност да бъдат част от научната проява, даваща възможност на младите хора да заявят себе си и създаваща по-тясна връзка на учениците от гимназиите с висшето образование, заяви доц. д-р Десислава Вангелова.

2

Сред лекторите бяха и д-р инж. Марио Христов, председател на Съюз на изобретателите в България, Иванка Статкова от Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерство на земеделието, храните и горите и д-р Кремена Стоева от БАБХ.