Храненето при децата фокусира научен форум

studenti auditoriya

Мултифасетен поглед върху детското развитие” е мотото на интердисциплинарна двудневна конференция, започваща днес в Пловдив. Тематичният й център се фокусира върху „Хранене и развитие”. Тя е продиктувана от настъпилите в последните години сериозните промени в хранителните източници, навици, диети и препоръки. Те са тясно и многоканално свързани с нервно-психическото и физическото развитие при децата. Запознаването на широката аудитория от специалисти, работещи с деца, с множеството аспекти на детското хранене ще допринесе за по-правилното и по-дълбоко разбиране на проблемите на хранене и развитие и ще улесни пътя към правилни и полезни решения в практиката, посочват  организаторите – Центърът по детско развитие към Медицинския университет – Пловдив, УХТ – Пловдив и Българската педиатрична асоциация

Мултифасетният поглед върху хранене и развитие е заложен при избора на темите: Биохимични основи на храненето; Хранене при физическо усилие; Видове диети – индикации, предимства и рискове; Съвременни препоръки за хранене в детска възраст; Затлъстяване – причини, поведение, психологически аспекти и други.

Лектори са специалисти по различни педиатрични специалности, генетика, анестезиология и интензивно лечение, биология, физиология, психология, диететика и хранене, хранителни технологии от медицинските университети в България и Солун и от УХТ – Пловдив.

В кафе паузите ще бъдат демонстрирани храни от различни видове диети. Конференцията е предназначена за млади лекари, студенти, специализанти, докторанти, педиатри, общопрактикуващи лекари, психолози, педагози, социални работници, родители и други лица, интересуващи се от детското развитие и хранене. Провежда се в Аудиторния комплекс в Ректората на МУ – Пловдив.