УХТ предизвиква ума за слоган

UHT

Brainstorming към широка таргет група генерира Университетът по хранителни технологии. От УХТ обявиха конкурс за слоган, информацията беше оповестена и на официалния сайт на академичната институция. Бивши, настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, бизнес партньори, съмишленици, приятели, граждани може да участват в слоган конкурса.  Идеята е да фаворизира мото, девиз на Университета по хранителни технологии.

Според регламента желаещите да се включат в конкурса могат да представят повече от едно предложение. Те трябва да изпращат предложенията си до 16 април 2020 г. на електронен адрес: uft_nic@abv.bg. Необходимо е да бъдат посочвани трите имена и контакти.

Експертно жури даде следните препоръки, които участниците в конкурса трябва да имат предвид при изработване на слогана:

 1. Да утвърждава идентичността на УХТ в публичното пространство;
 2. Да представя университета като атрактивно учебно заведение, където мечтите се сбъдват;
 3. Да носи идеята за успешен старт, отлична реализация и просперитет.
 4. Да може да се интерпретира на английски език;
 5. Да изтъква разликите и да подчертава предимствата и уникалните възможности пред другите университети;
 6. Да бъде оригинален, лесно разпознаваем и запомнящ се;
 7. Името на университета да не се повтаря в логото;
 8. Да бъде ориентиран към сетивата, чувствата и емоциите на аудитори;.
 9. Да е кратък и лаконичен;.
 10. Да стимулира към действие;
 11. Да подчертава иновативния дух, както и мястото на УХТ в сферата на новите технологии и дигитализацията.

Най-добрите идеи ще бъдат наградени от ръководството на университета. Предложението, което комисията избере за слоган, ще стане собственост на УХТ и ще се ползва от висшето училище.

Председател на Общото събрание на УХТ – доц. д-р Стефчо Кемилев, оглавява комисията, която ще журири аслоган идеите.Членове са доц. д-р Кремена Никовска, функционален декан по студентска и социална дейност;Иван Папазов, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на VP Brands International; Мария Петрова, журналист от в. „Марица“ и общественик и Даниела Атанасова, експерт по връзки с обществеността и протокол на УХТ