Три конкурса обяви Центърът за руски език и култура

rumir

Поредица от конкурси обявява Центърът за руски език и култура при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 Всички студенти русисти на университета, които имат траен интерес към Пушкиновото творчество, са поканени да участват в конкурса за най-добро есе: „Я вас любил: любовь ещë, быть может…“. Крайният му срок е 31 май 2017 г., а награждаването на най-добрите работи ще се проведе в Деня на Пушкин – 6 юни.

 Творческият конкурс за поезия, проза и художествен превод: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный…“, е поредното мероприятие в чест на Пушкиновото творчество като неделима част от световното литературно наследство. Единственото ограничение на конкурса е възрастово – участниците трябва да бъдат между 18 и 35-годишни. Целите на конкурса са: откриване на творчески индивидуалности, развитие на езиков и творчески усет към руския език и поощрение на всеки, осмелил се да се прояви като творец и да сподели създаденото. Най-добрите работи ще получат диплома и специални награди, както и съдействието на Руския център към Пловдивския университет за участие в Международния творчески конкурс „Всемирный Пушкин“, организиран от фонд „Русский мир“. повече информация е публикувана на сайта на фонда: http://russkiymir.ru/fund/projects/the-world-of-pushkin/.

 И двата конкурса изискват изпратените работи да са на руски език и да бъдат съобразени с поставените условия, които може да бъдат разгледани на сайта на Центъра за руски език и култура в ПУ „Паисий Хилендарски“: http://rumir.uni-plovdiv.net/o-nas (секция „Aнонси“) или фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/ruscenter.

 Националният фотоконкурс „Русско-болгарская боевая слава через объектив времени“ ще се проведе от 1 април до 1 август 2017 г. Най-добрите фотоси ще получат специални награди и ще бъдат експонирани на заключителна изложба в сградата на Пловдивския университет.

 Награждаването на победителите, както и откриването на фотоизложбата с най-добрите работи ще се проведат на 26 август 2017 г. в Пловдивския университет. Допълнителна информация за условията на фотоконкурса са публикувани в на сайта на Центъра за руски език и култура: http://rumir.uni-plovdiv.net/o-nas (секция „Анонси“).

 Желаещите да се включат в конкурсите могат да задавата своите въпроки и на електронната поща на Центъра: rumir.plovdiv@gmailcom.