Проф. Огнян Сапарев: Всяко цивилизационно време си има своите особености!

01-prof-ognian-saparev

Такова нещо аз не очаквах. Че ви обичам, е ясно, лаконично и в типичния си стил на забележима вербална нестандартност се изрази знаковият за Пловдив и модернизацията на литературната теория у нас проф. д. ф .н. Огнян Сапарев. Почетният ректор на Пловдивския университет бе уважен от препълнената 6-та аудитория, където дойдоха преподаватели от много факултети. Домакини на събитието бяха Филологическият, Философско-историческият, Факултетът по икономически и социални науки.

3

Доц. д-р Велин Станев води церемонията и със забележима режисура фокусира вниманието върху най-неординерната личност – Огнян Сапарев, както го нарече сегашният ректор на Пловдивския университет – проф. д-р Запрян Козлуджов. С Огнян ме свързва особена близост. Никога от него не съм чул нещо рязко, отрицателно. Като литературовед той няма грешна оценка, каза проф. Козлуджов.

2

От доц. д-р Велин Станев акцентите в биографията на проф. Сапарев бяха ситуирани в контекста на национални и световни събития, раждане на личности в една и съща година с автобиографичните факти за автора на двутомните „Критически илюзии“.

1

Обичая даруване дари професора с актуализиращ ретроспекцията албум, с мобилно устройство, с тв техника, за да прави собствения си мониторинг в домашната телевизия според шеговитата интерпретация на аудиторията.

Популярният професор физик и ректор на Пловдивския университет в периода  от края на 80-те и началото на 90-те години проф. д. ф. н. Никола Балабанов нарече Огнян Сапарев „най-добрия физик сред филолозите“, поставяйки доминацията върху  приноса му да олитератури в теорията физични понятия.

03-prof-saparev-mejdu-prof-balabanov-i-prof-kutsarov

Деканът на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Вера Маровска приближи кадрите от началото на седемдесетте и подчерта, че Огнян Сапарев и Клео Протохристова, днес също проф. д.ф.н., са били лицата на прохождащата тогава пловдивска филология.

Емблематичният литературен интерпретатор доц. д-р Владимир Янев в своестилието на мисловна динамика  визуализира Огнян Сапарев като разкрил перспективите на модерната литература и значимостта на комуникацията в литературата.

Доц. д-р Красимира Кръстанова, декан на Философско-историческия факултет, подчерта иновативния поглед на Огнян Сапарев и значителния му принос за създаването и развитието на етнологията в Пловдивския университет.

Винаги сте се откроявали с новаторски дух и намирането на точни решения, обърна се към професора председателят на  Съюза на учените, клон Пловдив  – проф. д-р инж. Симеон Василев.

Съхранете харизмата и нестандартността си, пожелаха на проф. Огнян Сапарев от Университетската библиотека в адреса с послания, които отправи от името на библиотечния екип директорът на библиотеката Милка Янкова.

Всяко цивилизационно време си има своите особености, категоризира проф. Сапарев.