Медицинският и Университетът в Тенеси партнират резултатно

94DFFB8A-0B7E-428F-B998-E6B86F1CDDA0 (1)

Високоефективно е партньорството на Медицинския университет – Пловдив с Университета в Тенеси. Същевременно МУ работи съвместно с мрежа от колабориращи американски университети.

Пловдивските домакини посрещнаха проф. д-р Георги Петков, ръководител на катедра „Фармацевтични науки“ в Колежа по фармация към Университета в Тенеси, САЩ. Гостуващият професор притежава дългогодишен преподавателски опит в университетите в Южна Каролина и във Върмонт.

Моята научноизследователска програма е в областта на урологията. Тук съм във връзка с колаборацията с колегите от  МУ – Пловдив и нашето дългосрочно сътрудничество в областта на преподавателската и изследователската дейност, посочи проф. д-р Георги Петков.

Първият значим акт на партньорство между двата университета е включването им в международната мрежа GOHI през 2013 г., когато започва период на американски и български мобилности на ръководен персонал и преподаватели, от една страна, а от друга, на студенти. Още началото на това сътрудничеството бележи резултатност.

Качеството на обучението в Медицинския университет – Пловдив е на световно ниво и по отношение на технологиите, които имаме в Тенеси. Тук има програма на английски език, затова е много лесно за мен да преподавам лекциите си на английски, подчерта проф. Петков.

Съответствие между двата университета е налице и при дейността на фармацевтичните им факултети,  във фокус е работата на проф. Георги Петков (физиология на гладката мускулатура) и проф. Загорчев от МУ-Пловдив (физиология на напречно-набраздената мускулатура). В резултат на това студент, подготвен от проф. Загорчев, вече осъществи стаж в лабораторията на проф. Петков.

Prof Murdjeva Prof Petkov Tenesi

Мобилностите за студенти включват едномесечни научноизследователски стажове в Университета в Тенеси и обучения по различни проектни линии, подчерта проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет – Пловдив.

За периода 2015 – 2017 година са осъществени мобилности на 7 студенти от Факултета по дентална медицина. През 2018 година са първите мобилности на студенти от Фармацевтичния факултет и договорености между български и американски преподаватели в областта на фармацията.

Посланието ми към преподавателите и студентите е да бъдат оптимисти, да имат вяра в бъдещето, в науката и в развитието на човечеството, синтезира проф. Георги Петков.

Университетът в Тенеси и Медицинският университет – Пловдив започнаха работа по трансфер на технологии в областта на денталната медицина

С гордост може да съобщим, че вече имаме заявление за регистриране на патент в щата Тенеси от д-р Андонов, асистент във Факултета по дентална медицина, анонсира проф. д-р Мариана Мурджева.

Институционалните връзки между двата университета се базират на добри междуличностни взаимоотношения. И тук е мястото да изкажа благодарност на проф. Георги Петков, който има значителен принос за осъществяване на образователните и научноизследователските мобилности, посочи ректорът на МУ-Пловдив.

Проф. Петков е организатор и ръководител на редица изследователски конференции и симпозиуми в национален и международен план. Той има над 110 публикувани резюмета, представени на национални и международни научни срещи.