Ентусиазъм и професионализъм усвояват в работилница

filosofiia igrivo

Работилницата за ентусиазъм и професионализъм стартира Философско-историческият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Събитието е под формата на контактен семинар за споделяне на добри практики в преподаването на философия и гражданско образование.

Идеята на организаторите е учителите по философия и техните ученици да получават редовни покани за участие в публични събития, организирани от Катедрата по Философия. Едно от първите ще бъде представянето на резултатите от лятната практика „Философският диалог“, още в началото на месец ноември.