АМТИИ учи онлайн

dav

Уведомявам Ви, че за периода 13.03.2020 – 13.04.2020  сградите на Академията ще бъдат затворени. Предвид кризисната обстановка с разпространението на вируса COVID-19, препоръките на СЗО, МЗ, МОН и влизащото в сила извънредно положение нареждам преминаване към онлайн форма на обучение за периода на действие на извънредните мерки, стана ясно от оповестеното днес разпореждане от страна на  ректора на АМТИИ – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

С оглед недопускане на натрупване на пропуснат материал до внедряването на цялостна система за онлайн форма на обучение нареждам всеки от преподавателите да използва общодостъпни и безплатни програмни продукти и услуги за провеждане на конферентни разговори при провеждането на лекции, упражнения и индивидуални консултации, както и всякакви допълнителни средства, улесняващи организацията на споделената работа от разстояние, сочи още ректорското нареждане.

Отчитането на лекциите и упражненията ще се осъществява по съществуващия ред. Обявените в този период изпити ще се насрочат за по-късен етап.

На преподаватели, които не са сигурни как да подходят в ситуацията, ще бъде оказано методическо и логистично съдействие за осъществяване на онлайн форма на обучение.

От името на кризисния щаб на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив и лично от свое име желая здраве на всички! Моля за отговорност по изпълнение предписанията на РЗС!