Книгата кодира смисъла, утвърдил я като книга

Knigata

Днес е Световният ден на книгата. Книгата обаче като интелектуален феномен и авторът като креативна категория имат извънкалендарна празничност. Защото книгата интегрира и синтезира, насочва и сугестира, разкрива познавателни перспективи и провокира интерпретационни реакции.

Книгата е може би най-недефинируемата същина от сферата на интелектуалното. Текстовете, разножанрови структури, и политемието, обединени или конструктуивно противопоставяни смисли, влизат в многоизмерното понятие книга.

Художественолитературна, общоинформативна, научно-популярна, подчертано теоретична или микс от различни жанрове, книгата навигира и предизвиква, предразположена към възприемащия читател и диалогизиращото взаимодействие с него. Но книгата и кодира, запазвайки по свой,  безеквивалентен начин  неразкрити тайностите от смисъла, утвърдил я като книга…

Честит празник на книгопристрастените!