Фотографията – грациозно мистичен танц!

1

180 лета от прощъпалника на фотографията.  През 1839  Дагер оповестява, че е изобретил фотографски процес. 19 август е нейният Световен ден. Изкуство на мисълта, техниката, импровизацията, на комбинативните визии и сугестивните резултати. Изкуство с наслагващ исторически развой, стигнало до съвършенства в съвремието.

Фотографията синтезира класика и ново, сегашно и бъдещност. Приближава невидимото, абстрактизира конкретното, превръщайки го в инозначно и иновизуално! И постоянно играе своя грациозно мистичен танц. На различни сцени, на фона на различна музика и в различни континентални посоки, но в графирането чрез светлина!

Световните фототенденции са динамични, фототехниката скоростно заема поредната си позиция. С нови брандове и множество  предизвикателства… В контрасти, във висок и нисък ключ, в поликолорие. От линии и разнотипови фигури. От ефекти и изкусно постигнати илюзии. И с постоянната алюзия, която  фотографията чрез обагрения си тембър и пропорционалната осанка адресира към милионните фенове, пристрастени в нейната безеквивалентност!