Dedicated to Humanity

mu logo

7-и април е Световен ден на здравето и на медицинските специалисти. С дълголетната си история, сложността на материята и задължителната необходимост от комплексни познания медицината е от тези науки и професии, които изискват висок енергизъм. Упоритостта да  преброждаш стотици страници, да търсиш връзките, да правиш обобощения, е в голяма степен волева способност и твърдост на егото, но преди това медицината е наука  и на високото логическо мислене.

Novoplovdiv.com отразява събитията от Медицинския университет – Пловдив, давайки  и титрологичен акцент на тематика, която медиците репрезентират.

Девизът на Медицинския университет в Пловдив е Dedicated to Humanity – „Посветени на хуманността”, а в поздравителния адрес към медицинските специалисти, публикуван на официалния сайт на университета, нарекоха медицината най-отговорната и благородна професия.

Честит празник на всички, свързани с медицинската наука и практика!