Проф. д-р Ирена Илиева: Засилваме икономическия акцент в програмата „Международни отношения”

eb32c_MNKP 5

Проф. д-р Ирена Илиева е директор на Института за държавата и правото към БАН, чете лекции в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, в същия факултет ръководи магистърската програма „Международни отношения”.

Идеята ѝ е от тази година програмата „Международни отношения”да има по-широка бизнес ориентация и засилване на икономическата проблематика

Интервю на Иван Кърчев

Проф. Илиева, международните отношения стават все по-динамично развиващи се, това лято не направи изключение: срещата на Г-7, Брекзит със или без сделка, икономическото противопоставяне САЩ – Китай, бързо развиващи се енергийни проекти. Как тази динамика ще се отрази върху работата Ви ?

Международниците не можем да скучаем, динамиката на международните отношения ни дава само стимул още повече да работим и анализираме, а понякога не успяваме да догоним събитията. Така например проблематиката на Брекзит държи в напрежение не само институциите на ЕС, всички европейски граждани, които законно или незаконно пребивават в Обединеното кралство, но и нас – преподавателите. Курсът по Право на ЕС ще бъде напълно различен в институционалната си част след 31 октомври 2019 г., независимо дали ще има сделка, или не с Обединеното кралство. Не по-малко интересни са бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС, както и между ЕС и САЩ.

Започва новата учебна година в ПУ, както и активният сезон в работата Ви като учен и директор на ИДП при БАН. Какаво предстои ?

В ПУ започва записването на студенти в магистърската програма „Международни отношения“, като през тази учебна година бих желала тя да има нов акцент, а именно отваряне към проблемитиката на отношенията с Китай и Източна и Югоиточна Азия. Интересът на учени от Китай към магистърската програма датира от 2014 г., когато голяма делегация от Шанхайския институт за международни изследвания посети ПУ и проф.Ян изнесе лекция пред студентите от програмата „Международни отношения“. От миналата година с решение на Научния съвет на ИДП се създаде Център за съвременни китайски изследвания, който има за цел да развива научна дейност по въпросите на съвременната външна политика, но и на икономическите отношения с Китай. Много бих желала тази проблематика да се застъпи и в магистърската програма. Няма достатъчно подготвени специалисти, които да познават Китай, както  и Далечния Изток, а фокусът на международните отношения е именно натам: търговската опозиция между САЩ и Китай, санкциите срещу компанията Хуавей, инициативата на Китай „Един път, един пояс“и др.

Бих желала да засиля и икономическата проблематика в магистърската програма и програмата да бъде по бизнес ориентирана.

Тази година се честват 150 години от основаването на БАН. Какви инициативи сте подготвили ?

Ще имаме поредица от събития, като се започне с кръгла маса за представяне на проекта „Мисли първо за малките“ през септември. Той има за цел да подпомогне правителството в по-доброто регулиране за малките и средни предприятия, които, както е известно, са „гръбнакът“ на европейския бизнес. След това ще се проведе голяма конференция, посветена на 70-годишнината от установяването на българо-китайските дипломатически отношения. Малко известен факт е, че България признава Китай след СССР. Поради разпада на Съветския съюз България остана на практика първата суверенна държава, признала Китайската народна република преди 70 години.

Всички студенти от магистърската програма „Международни отношения“ ще бъдат активно включени в тези събития. Това е наша стара традиция да каним студентите като участници в международни конференции и други форуми.

Действително е така, спомням си изключително успешната международна конференция „Право и културни ценности“, която се проведе тук, в ПУ, с организатори Юридическия  факултет и ИДП. Какви са резултатите от нея ?

Всички доклади, одобрени от престижна редколегия са публикувани в мащабен сборник, който в най-скоро време ще  представим тук, в ПУ на всички заинтересовани. Считам, че по този начин ще допринесем с още едно събитие в календара на „Пловдив – еропейска столица на куртурата“. Сборникът ще  е много полезен на всички, които се занимават с култура и културен мениджмънт.

Да припомним ли на нашите читатели изискванията за записване в магистърска програма „Международни отношения“ ?

Те са много лесни: обучението е задочно, в 4 семестъра. Приемаме въз основа на диплома от предходна форма на обучение (бакалавър или магистър) с успех добър. Подава се заявление по образец  до Декана на ЮФ, ксерокопие от дипломи (или уверение) за завършена бакалавърска или магистърска степен.