За паритет мъже-жени покани AUF

AUF

Покана за конституиране на група от 10 университета, желаещи да се ангажират конкретно и в режим на сътрудничество в постигането на равнопоставеност между мъже и жени, отправи Университетската агенция на франкофонията (AUF). Крайният срок за кандидатстване е 8 май 2021, оповестиха на сайта си от Медицинския университет – Пловдив.

Стремежът към паритет между мъже и жени във всяко начинание на AUF във вътрешен и във външен аспект е изведен на предна позиция от Общото събрание в Сан Пауло (Бразилия) през 2013. Терминът равенство между мъже и жени (РМЖ) тогава за първи път е включен в устава на Агенцията. През 2018 г. AUF разширява обхвата на действието му и дефинира стратегия за равнопоставеност на мъже и жени. Така се сдоби с инструмент, чрез който все повече да утвърждава равенството между половете в своите структури и функциониране, но и за по-системно интегриране на принципа за РМЖ в проектите си и в дейностите по подпомагане на своите членове, посочват от AUF. Агенцията, създадена през 1961, постигна перфектен паритет при ръководните постове в централните и регионалните си филиали.

Особено съм горд, тъй като за първи път в AUF успяхме да постигнем пълен паритет между мъже и жени на различните ръководни длъжности. Това е доказателство, че общественият прогрес винаги е съпътстван от истинска политическа воля, заявява Слим Калбус, ректор, по повод встъпването в длъжност на директорите на Агенцията. През 2014 бе създадена Франкофонска мрежа на жени, заемащи отговорни постове във висшето образование и науката (RESUFF), която да насърчи жените – университетски преподаватели да поемат такива отговорности и да ги подпомага в тази тяхна цел чрез обучения.

Мрежата също така цели да популяризира добри практики и солидарност между жени от различни географски райони, посочва Лейла Сааде, професор в Ливанския университет и президент на RESUFF.

Действията в рамките на групата университети, сформирана вследствие на поканата за кандидатстване, ще се извършват в режим на сътрудничество, съвместно участие и колегиален подход. Изхождайки от хипотезата, че учебните заведения в тази група не се намират на едно и също ниво на напредък по отношение на проблематиката на РМЖ (някои може вече да са разработили тези дейности, други да са в етап на обмисляне на тази проблематика), понятията споделяне и взаимност ще бъде от основно значение за функционирането на групата. Това ще включва снабдяване на всеки университет с нужните инструменти за информиране, ангажиране и конкретни действия с цел да се постигнат видими и измерими промени в университета, отнасящи се до РМЖ.

Съвместната работа, извършена от 10 избрани университета, ще създаде пространство за обсъждане, което да позволи обхващането на всички вариации на проблематиката, свързана конкретно с РМЖ, и по-специално при приложението им в университета: култура на равенството, превенция и борба с отклоненията (дискриминация, тормоз, насилие), професионално равенство (борба срещу стереотипите, достъп до отговорни длъжности), разнообразие от програми за обучение.