УХТ обяви втората предварителна сесия за кандидат-студенти

UHT
Документи се приемат до 16 април

От Министерството на образованието и науката е утвърден план-приемът на 815 студенти – бакалаври и магистри, в Университета по хранителни технологии за учебната 2021/2022. По държавна поръчка са 787 места, информира доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав. УХТ ще обучава в редовна форма 513 души, а в задочна 274. Местата за бакалаври са съответно 473 редовни и 207 задочни.

Втората предварителна  кандидатстудентска сесия в УХТ ще се проведе през април и пак ще е онлайн. Документи за участие се приемат от 8 до 16 април 2021. Изпитите по математика и химия и опазване на околната среда са на 17 април.

Още информация за реда и условията на приема в УХТ на https://uft-plovdiv.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/

В „Технология на храни и ароматични продукти“, една от новите специалности, ще се изучават парфюмерия и козметика, технология на растителните мазнини и етеричните масла, на тютюна и тютюневото производство, на захарите и захарните изделия.

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ е другата нова специалност, а третата е „Икономика на туристическата индустрия“.

Университетът има опит и традиции в подготовката на кадри в тези направления. Съобразили сме се и със заявения интерес от страна на работодателите, посочи доц. д-р Христо Спасов.

Ръководството съсредоточава усилия за привличане на студенти и в приоритетните направления и защитените специалности. За УХТ това са „Машини и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост“ и „Топлотехника“. Държавата ще покрива изцяло или частично таксите за обучение на приетите при наличие на сключен договор с работодатели.

Представихме в Министерството актуализирана заявка, изготвена съобразно методиката за определяне на максималния брой студенти по професионални направления и политиката на МОН. В нея сме създали възможност за обучение на бакалаври в професионално направление „Икономика“ с 2 специалности – „Икономика на хранителната индустрия“ и „Икономика на туристическата индустрия“, посочи доц. Спасов. Подготовката в тези дисциплини отразява специфичното икономическо развитие на хранително-вкусовата и туристическата индустрия, а планът предвижда да бъдат приети 18 студенти редовно и задочно.