Три дами с пълно отличие при по-висок бал

MU Auditoren komplex 2019

Проф. д-р Ани Белчева: Регистрираме устойчив интерес на кандидат-студентите

Обнадеждена съм, че имаме достатъчно качествени кандидати, които ще учат в едно от най-елитните висши училища в нашата страна. Регистрираме устойчив интерес на кандидат-студентите. Положили са много усилия, някои се подготвят в продължение на две години, категоризира проф. Ани Белчева, зам.-ректор по учебната дейност на Медицинския университет – Пловдив.

Три момичета постигат максимален бал – 36, и влизат с него в специалността „Медицина”. Новоприетите студенти имат шестици на кандидатстудентските изпити по биология и химия, отлични са  идипломите им, сочат резултатите от първото класиране.

Факт е и първото класиране за медицински и здравни специалности. Конкуренцията е налице, става ясно още при медиците. Кандидатите за магистърските програми са 1279 и още 629 за бакалавър и професионален бакалавър. Те се състезават за 146 места в специалност „Медицина”,  73 – „Дентална медицина” и 88 „Фармация”.

Равен брой мъже и жени приема Медprof, d-r Ani Belchevaицинският университет. Така на практика при жените за едно място се борят петима кандидати, а при мъжете – между трима и четирима в отделните специалности. И тази година се запазва тенденцията балът при дамите да е по-висок, подчерта проф. д-р Ани Белчева.

В специалност „Медицина” последната класирана девойка е с бал 32.58. При мъжете максималният бал е 35.92, а минималният – 27.92. Близък до максималния е балът на първата приета жена в „Дентална медицина” – 35.30. Последната е влязла с 29.46. Максималният бал при момчетата е 34.94, а минималният – 26.18.

Най-високият бал във „Фармация” при жените е 35.76, а най-ниският – 29.52. Максималният бал при мъжете е 34.16, а минималният – 24.16. Университетът обяви, че няма да приема кандидати с бал, по-нисък от 24. Между 35 и 40 % от кандидатите имат Добър или Много добър резултат от двата изпита.   Класирането е по първо желание. Водеща е мотивацията на кандидат-студентите за успешното завършване на тяхното обучение и последващата им професионална реализация.

И тази година най-желаната специалност остава „Медицина”. За нея документи са подали 641 души, от които 426 са жени. Желаещите за „Дентална медицина” са 322, от които преобладаващата част отново са жени – 218. На първо място „Фармация” са посочили 312 кандидати, от които 251 момичета.

Тази година има увеличен интерес и към бакалавърските специалности. Положихме доста усилия, за да дадем допълнителна информация. Да се свържем с училища в страната, където да популяризираме всички специалности. За първи път ще имаме обучение по специалност „Лекарски асистент”, или така познатата преди години „Фелдшер”. Имахме множество запитвания и 20-те отпуснати бройки се запълниха, поясни проф. д-р Ани Белчева.

Увеличен и капацитетът за „Медицинска сестра”. Тази специалност попада в защитените. Към първоначално обявените 100 са предвидени и 20 места за медицински сестри, които ще са на изнесено обучение в град Пазарджик. Запазва се интересът в специалностите „Медицинска козметика”,  „Рехабилитация”, „Рентгенов лаборант”. При зъботехниците 54 кандидати се борят за 30 места.

Любопитен акцент е, че от миналата година в учебното заведение изпитът по „Етика” също е в тестова форма, която показва убедително познанията на кандидатите. Тестовата форма се въведе постепенно на изпитите по биология и химия в МУ – Пловдив. Това е начин за изпитване и на Държавните зрелостни изпити. Кандидатите в България и чужбина са подготвени за този формат и се представят успешно. Равномерното разпределение на резултатите в бакалавърските и магистърските програми показва неговата релевантност и обективност и мисля, че ще се наложи като такъв, смята проф. Белчева.

В момента в Медицинския университет – Пловдив тече и кандидатстудентската кампания за чуждестранни студенти. На проведените четири изпита на английски език, последният от които бе днес, са се явили между 80 и 190 кандидати, общо 511 до момента. Предстоят още две изпитни дати. Кандидатите полагат изпит по биология и химия в електронна среда. Борят за 360 места в специалност „Медицина”, 100 в „Дентална медицина” и 20 във „Фармация”.

  Чужденци от няколко континента гледат към Пловдив

Кандидатите са от над 40 държави. Основно от Европа – от Великобритания, Германия, Италия, Гърция, но и от Австралия, САЩ, Канада, Япония. Възможността за електронното подаване на документи, регистрация и провеждане на изпитите се оказа много удачна не само в условията на пандемия, а като регулярна процедура, затова смятаме да я запазим. Всички тези кандидати от различни краища на света успяват да се явят на посочените дати. По този начин споделяме опит с различни страни, изучаваме различни култури и обогатяваме нашите виждания относно обучението и новите технологии.

Медицинският университет – Пловдив се развива стремително през последните години, предлага качествено обучение и затова е търсено място на кандидат-студенти от целия свят, убедена е проф. д-р Ани Белчева.

Стартира издигането на нов модерен корпус

Медиците започнаха изграждането на нов модерен корпус, седеметажна сграда, заложено в мандатната програма на управленския екип. Медицинският университет – Пловдив е модерен университет, основната му мисия е обучението на студенти и докторанти, изисква съвременна база, подобряване на инфраструктурата, създаване на добри условия за труд на преподаватели и студенти.

Сградата ще посрещне катедрите на Факултета за обществено здраве, Департамента за езиково обучение и Катедрата по образна диагностика, като ще се впише прекрасно в модерната инфраструктура на МУ-Пловдив със своята съвременна визия, акцентира проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет – Пловдив.

Start na moderen korpus MU Plovdiv

В комплекса ще могат да работят и да се обучават близо 1200 човека. Навсякъде ще има осигурен достъп за хора с увреждания.

За 7-етажнияткорпус е заложена разгърната застроена площ надземно ще бъде 7659 м2, ще бъдат разположени 46 учебни зали, 51 кабинета и други помещения. На всеки етаж ще има обособен кът за отдих.

Известно е, че изграждането на всяка сграда е дълъг и труден процес, състоящ се от няколко последователни стъпки. Така е при нас. Строителството трябва да приключи за 730 календарни дни, каза още проф. Мурджева.

Общата стойност на проекта е близо 10 милиона лева с ДДС, като в това се включват проектирането, строителството и авторския надзор. Финансирането е изцяло със собствени средства на Медицинския университет – Пловдив.