Таблети за УХТ първокурсниците

UFT

Персонално на церемония получиха студентските си книжки първокурсниците, приети с максимален бал в Университета по хранителни технологии. Връчи им ги проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ. В максималната седмица са пет момичета – Елия Ерменкова, Исабела Михайлова, Лидия Георгиева, Никол Караганова, Силвия Лесова, и две момчета – Асен Гечев, Момчил Иванов. Студентското приветствие произнесе Исабела Михайлова, изразявайки оптимизма и настройката да покоряват нови върхове.

От УХТ осигуриха таблети за обучение в електронна среда и за другите първокурсници. Така беше в началото и на предходната академична година.

prof. Plamen MollovОсновното предимство на нашите студенти е успешната им реализация на пазара на труда, посочи проф. Моллов. От думите му стана ясно, че тя идва като резултат от нивото на преподаване и ефективната съчетаност на атрактивни специалности, интегрирали дългогодишни традиции, креативност и новаторство. Всичко това дава самочувствие на академичната общност като образователен лидер в сферата на хранителните технологии, стана ясно от приветствието.

Университетът по хранителни технологии е мястото, където академизмът среща практиката, заяви Даниела Николова, заместник областен управител. Тя призова студентите да черпят с пълни шепи от знанието, до което се докосват, и изтъкна, че ректорът – проф. Моллов, със своя авторитет и визионерство е утвърдил УХТ на водещо място не само в страната, но и в световен мащаб.

Присъствено за всички курсове стартира от днес обучението в УХТ. Ще бъде създадена организация за актуализиране на информацията за здравния статус на преподаватели, служители и студенти, за да се формира балансирана оценка на ситуацията и да има мониторинг над начина на организиране и провеждане на учебния процес.

В хода на лекциите и упражненията ще се спазват стриктно противоепидемичните мерки: носене на маски, използване на дезинфектанти и въздухопречистватели, проветряване на учебните зали, по-чести почивки, междинни дезинфекции в учебните зали, създаване на възможности за намаляване броя хора в залите чрез разделяне на подгрупите за практическите части от упражненията и други.

Приканваме за по-висок процент на ваксиниране сред преподавателите, служителите и студентите с оглед отговорност и взаимна грижа, заяви доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

За всички, желаещи да следят здравния си статус, ежеседмично УХТ ще осигурява антигенни тестове. При наличие на административни актове, министерски заповеди и рязка промяна на епидемичната обстановка, имаме готовност да преминем към учебен процес в електронна среда, за какъвто вече сме натрупали достатъчно опит, посочи доц. д-р Спасов.

До момента в държавна поръчка са заети около 85% от местата редовно и задочно. Продължава записването в първи курс и в двете форми, търсят се кандидати за защитените специалности в професионално направление „Енергетика“, специалност „Топлотехника“, професионално направление „Електротехника,електроника и автоматика“, специалност „Автоматика, информационна и упрвляваща техника”, професионално направление „Машинно инженерство“, специалност „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“, за които таксите ще бъдат поети от държавата за целия срок на обучение.

Приемът на документи за ОКС „магистър“ започна днес и продължава до 1 октомври 2021 г. Класирането ще бъде обявено на 4 октомври 2021, а записването е в периода 5-7 октомври 2021 г. Общият брой на магистратурите в УХТ е 34.