Състезания пращат ученици в УХТ

uft

Стотици ученици от професионални гимназии в Пловдив и региона се присъединиха към организираните от Университета по хранителни технологии състезания. Проведоха се онлайн, а учениците показаха добра подготовка в усвояването на материала. Надпреварите бяха професионалните направления  хранителни технологии, енергетика, комуникационни и компютърна техника и топлотехника.

Екологичният контрол при производството на храни и напитки, необходимите признаци на технологичния, дали добрите производствени практики са път към постигането на европейски стандарти в хранително-вкусовата индустрия, са част от темите, по които разсъждаваха бъдещите кандидати за Университета по хранителни технологии.

Класиралите са на първо получават оценка Отличен 6, на второ – Отличен 5,50, а на трето – Много добър 5. Оценките се зачитат като от конкурсен изпит. Очакваме учениците да кандидатстват в Университета по хранителни технологии след получаването на дипломите от училище, посочи доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

Реализирани са 7 състезания, но това е началото на кампанията и предстои организиране на следващи с интересна тематика, предложена от училищата и утвърдена от УХТ. Причината за интереса към Университета е във възможността получената в средното училище професия да бъде надградена, което дава шанс за отлична реализация след университетското дипломиране, анализира доц. д-р Христо Спасов.