Световна класация рейтингира високо медик

MU auditoren snqg

Авторитетна класация на Станфордския университет постави български лекар сред учените с най-голямо влияние в световната наука през 2020. Докторът на медицинските науки д-р Ангел Джавбом, д.м., от Медицинския университет в Пловдив е името, което получава високия рейтинг да бъде в класацията ТОП 1%. Рейтингът включва над 9 милиона учени от цял свят, публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS.

Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Изчисляването на общия индикатор става въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

d-r Angel Dzhambov

Д-р Джамбов работи в катедра „Хигиена“ при МУ – Пловдив и е носител награда „Питагор“ за млад учен през 2019. Призът тогава му е присъден във връзка с изследванията, направени от изследователя за действието на физическите и социалните фактори върху здравето на хората.