Ректорът на Медицинския направи признание пред форум

Den imunology prof Murdjeva

Изтъкнати учени и студенти петокурсници от специалността „Медицина” говориха лекционно в Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиологията. Над 200 български и чуждестранни студенти участваха в семинарите на форума, реализиран двуезично и хибридно – на български  и английски и присъствено и онлайн. Студентите минаха и през практически занятия. Световната здравна организация отбелязва „Европейска имунизационна седмица (ЕIW)“, мотото е „Дълъг живот за всички“. Кампанията  фокусира върху значението на справедливия и разширен достъп до ваксини за дълъг и здравословен живот. Медицинският университет – Пловдив традиционно е организатор и подкрепя полезните инициативи за повишаване на осведомеността по отношение на ползите от ваксините и рисковете от всяко намаляване на нивата на ваксинация, както и целенасоката за разширени знания и практически умения на студентите, подчертават медиците от алма-матер.

Den imunology3 studenti zala

И тази година Европейската имунизационна седмица е фокусирана върху ваксините и ваксинопрофилактиката. Особено горда съм, че принадлежа към имунологичната общност, чиито постижения през последните години са свързани не само с ваксинопрофилактиката и с борбата със заразните болести, призна пред форума проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ – Пловдив и ръководител на Катедрата по микробиология и имунология. Ректорът имунолог добави, че значими постижения са изясняването на патогенезата на автоимунните заболявания, на алергиите, успешната терапия и на туморите с имуномодулиращи средства – т. нар. таргетирана терапия, трансплантационната имунология и репродуктивната имунология. Неслучаен се оказва и фактът, че  голяма част от нобелистите са имунолози.

Двуневното събитие организираха Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина и Асоциацията на студентите медици – Пловдив. Гост-лектори бяха водещи специалисти, като доц. д-р Михаил Околийски, дм, представител на Световната здравна организация в България, и доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм, завеждащ отдел „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести, София. Доц. д-р Околийски презентира темата „Добрите практики на СЗО: Рутинни имунизационни услуги по време на пандемията COVID-19 – преглед на „Контекста“ и „Представянето на услугите“. От своя страна, доц. д-р Гломб насочи към „Полио – краят на един парализиращ страх“.

Den imunology 1

Лекторската роля от страна на Медицинския университет – Пловдив поеха проф. д-р Ани Кеворкян, дм – ръководител на Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, и проф. д-р Йорданка Стоилова, дългогодишен ръководител и преподавател от същата катедра. С презентации към лекторния формат на събитието се присъединиха студентите Валентин Георгиев – „Нагласи за ваксинация срещу COVID-19 сред студентите в медицинските университети в България“, и Красимира  Красимирова  –  „Постепенен подход за предотвратяване на HBV от майка на дете“. Практическите занятия водиха проф. д-р Ани Кеворкян, дм, с „Медицинският персонал, ръцете и микроорганизмите – примери и практики“, и Преслав Костов – „Здравето е в твои ръце“.