Поканиха посланика на Кипър за лектор в Пловдивския университет

Poslanik Kunduridis i prof. Mladenov

Н. Пр. Мариос Кундуридис, посланик на Република Кипър в България, е очакван като лектор в ПУ „Паисий Хилендарски”. Той бе поканен от доц. д-р Надя  Чернева, зам.-ректор по международното сътрудничество, да направи това в рамките на „Откритата катедра“, в юбилейната за университета 60-та годишнина.

Посланик Кундуридис ще настоява пред Министерството на просветата, културата, спорта и младежта  на своята страна да не съкращава субсидиите, с които подкрепя колегиумите по неоелинистика в българските университети. Според дипломата езиците създават приятелства, а Пловдивският университет може да разчита и в бъдеще на партньорството както на посолството на Република Кипър, така и на личната му ангажираност в рамките на неговия мандат с осигуряване на приемственост от следващия дипломатически представител.

В международното сътрудничество ПУ „Паисий Хилендарски” вече реализира с успех съвместни проекти с Педагогическия факултет. Участва се в партньорство с детски градини и начални училища в Никозия, както и с българско неделно училище, където има възможности за студентски практики по програма „Еразъм +“, посочи доц. д-р Надя Чернева при визитата на Н. Пр. Мариос Кундуридис. Посланикът дари книги на Библиотеката за гръцки език, литература и култура към ПУ „Пасисий Хилендарски“, изразявайки  надежда за бъдещо обогатяване на фонда с още около 50 преводни заглавия.

Проф. д-р Румен Младенов, ректор на  Пловдивския университет, приветства дипломата и представи университетската структура, като подчерта  значителния брой студенти, учещи в множеството специалности на алма-матер.

В бакалавърската програма „Български език и новогръцки език“ и в директната магистърска програма „Балканистика“ новогръцкият език е изучаван като първи чужд език, а в бакалавърската специалност „Приложна лингвистика“ – като втори чужд език, посочиха презентационно от ръководството на Филологическия факултет пред Н. Пр. Мариос Кундуридис.

Министерството на просветата на кипърската държава осъществява дългогодишна финансова подкрепа, а с кипърското дарение за развитието на неоелинистиката в Пловдивския университет се реализират многобройните културни инициативите на сектор „Новогръцки език“. Филологическият факултет  разглежда и перспективата за обогатяване на палитрата от специалности, включващи новогръцки език в учебния си план, с отчитане на местните специфики и нужди, а за целта Посолството на Република Кипър би могло да помогне чрез съдействие за осигуряване на лектори, носители на езика, оповестиха филолозите.

Неоелинистиката в Пловдивския университет бележи успехи, създадена е преди 19 години.

В срещаха участваха също зам.-ректорите проф. д.п.н. Румяна Танкова, доц. д-р Мария Стоянова, преподаватели от сектор „Новогръцки език“  и студенти, изучаващи новогръцки. Във връзка с проявения от посланик Кундуридис интерес към стратегията на университета по отношение на набирането на нови студенти доц. д-р Мария Стоянова подчерта, че КСК кампанията на университетско и факултетно ниво се основава на целогодишна активна дейност, тъй като конкуренцията между вузовете в България е голяма.

Ректорът и посланикът констатираха близостта в манталитета и начина на живот на хората от Балканите – факт, който спомага за по-лесното им разбирателство, посочват още от алма-матер.