Образователната общност с покана за евробъдещето

Konferenciia za Evropa

Да участва в Конференцията за бъдещето на Европа, е поканена образователната общност в България, става ясно след оповестяване от страна на академични образователни институции. Генералната цел на Конференцията е даде на европейските граждани възможност да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят собственото си мнение. До пролетта на 2022  ще бъде активна инициативата.

По няколко начина могат да участват европейските граждани в Конференцията. Първият е многоезичната цифрова платформа, на която  да споделят идеи и да внасят предложения онлайн. Те ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани в нейния ход.

Другият е свързан с децентрализирани събития – присъствени, хибридни или онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации.

Следваща опция е Панел на европейските граждани, където се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.

В нея могат да участват европейски граждани от всички слоеве на обществото и от всички краища на Съюза, като младите европейци ще заемат централно място в оформянето на бъдещето на европейския проект.

Европейски, национални, регионални и местни органи, както и гражданското общество и други организации, които желаят да организират прояви и да допринасят с идеи, сочи информацията. Всички участници зачитат  установените в Хартата на принципите ценности.

Подробности на: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg