Мултифасетна конференция при медиците

MU Auditoren komplex 2019

Специалисти по детско здраве споделят знания и опит по две основни теми – ранна диагноза на нарушенията в нервно-психическото развитие и лечими нарушения на нервно-психическото развитие. Двете направления отразяват напредъка в генната терапия на редица болести с нарушения в нервно-психическото развитие (НПР) на децата, както и в организацията и методологията на контрола.

Петата мултифасетна конференция върху детското развитие се провежда в Медицинския университет – Пловдив. Събитието е онлайн. Участват над 30 лектори са специалисти по детско здраве, с доказан опит и репутация. Те са от пет български и два чуждестранни университет. Организаторите изразиха очаквания за включването на над 180 участници. За първи път програмата включва сесия с кратки презентации – до 5 минути, по време на която заведения, извършващи диагностика и интервенция при нарушение на НПР, представят своята дейност.

От десетилетие мултифасетните конференции се провеждат на всеки две години. Целта им е да създават общност от специалисти, ангажирани с лечението на деца с нарушения в развитието – педиатри, невролози, психолози, психиатри, педагози, социални работници, администратори и др. Темите на всяко събитията се определят в зависимост от динамиката на актуалните предизвикателства и засягат физиологията и нарушенията в нервно-психическото развитие и методите на изследване, диагностика и лечение при разстройство от аутистичния спектър и други нарушения, комплексна  оценка на връзките между хранене и развитие и др.

Грижата за детското здраве в научен и обществен аспект винаги е била основна цел на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика при МУ – Пловдив, която чества 75-годишен юбилей тази година, посочват медиците.

Центърът по детско развитие към Научния институт на МУ-Пловдив е създаден при Катедрата по педиатрия и медицинска генетика и е основният организатор на всички мултифасетни конференции.

Настоящето събитие, както и всички предишни, се осъществяват с подкрепата на МУ – Пловдив и са под егидата на Българската педиатрична асоциация.