Мулти- и интердисциплинарност – сериозно предизвикателство

B135981E-2600-465F-896B-99F0DD5BA370

Не само за Медицинския университет – Пловдив, но и за всички висши училища в България, голямо предизвикателство през следващата учебна година е въвеждането на мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите чрез съвместни програми с други университети. Новите предложения за промени в Закона на висшето образование ще позволят това да се осъществи в ясни стъпки и процедури, подчерта проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ – Пловдив.

За поредна година медиците обобщават ефективно проведена кандидатстудентска кампания. Запълнени са местата в основните магистърски програми – по медицина, дентална медицина и фармация в  българоезичното обучение. Това е факт условията на голяма конкуренция, налице  от години.

При чуждестранните кандидат-студенти в англоезичното обучение по тези специалности има още един изпит. 

Магистърските и бакалавърските програми във Факултета по обществено здраве и Медицински колеж също бележат успешен прием.

Предстои модернизация на учебните програми и оформяне на предложения за актуализиране на Единните държавни изисквания по регулираните специалности в медицинските университети – процес, който вече МУ – Пловдив започна с други медицински университети, посочват от ръководството.

Важно е и утвърждаването на дигитално образователно съдържание, което въведохме при всички учебни дисциплини още през миналата година, принудени от КОВИД-19 пандемията, но електронните ресурси и облачните технологии в образователния процес ще бъдат неизбежни. За тази цел стартирахме проект за модернизация на учебната дейност, финансиран от МОН, в който сме координатор с партньори МУ – София, МУ – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“. Акцент в него ще бъдат съвместните учебни програми и кариерното развитие на преподавателите с подобряване на уменията им за компютърно базирани съвременни образователни технологии, посочи още проф. д-р Мариана Мурджева. 

Новата учебна година за медиците стартира на 15 септември.