Медицинският интегрира новите с Ден на ориентацията

fasada_centar

Интеграционно, улесняващо и създаващо междугенерационна приемственост –  това е заложено в Деня на ориентацията при медиците. Инициативата в Медицинския университет се осъществява за девета поредна година. Активитета регистрират Студентски съвет, Асоциацията на студентите медици – Пловдив, Българската асоциация на студентите по дентална медицина и Асоциацията на студентите по фармация в България, поемайки ролята на инициатори и организатори. Главни адресати на Деня на ориентацията са първокурсниците медици.

В часовете по обявен график на обозначените места за всеки факултет те ще бъдат приветствани от проф. д-р Мариана Мурджева, ректора на МУ – Пловдив, и от деканите на съответните факултети. Отново се реализира  утвърдената вече церемония новите випуски  да засаждат дръвче в територията на Медицинския университет. Символиката е сигнализация на ново начало. Така  ще се появят още пет дръвчета, символ на кръговрата…Денят на ориентацията включва и тур на първокурсниците из учебния корпус. Гидове стават студенти от горните курсове. Стартиращите в медицинското образование ще бъдат запознати с всичко, което им е необходимо за предстоящата академична година, и ще получат практически насоки от своите по-големи колеги, усвоили практическия опит.

Всички събития ще се провеждат на открито, при спазване на всички противоепидемични мерки, поясняват медиците.