Как говорят виенските българи

ana kocheva smeseniiat ezik na vienskite bylgari

Привличащо заглавие и като тематика, и като дизайн на корицата е новата книга на проф. д-р Ана Кочева. Изданието излезе със знака на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”. „Смесеният език на виенските българи” разглежда речта на българоетничната общност в Австрия, а езиковите носители от тази общност са главно билингвални. Оказва се, че в австрийската столица от българите е използвана основно разговорната форма на литературния български език, или това, което е известно в социолингвиситката с термина мезолект. Скалата по статус отразява преимуществото на добрата професионална квалификация на имигрантите. Сред тях са бизнесмени, дипломати, художници, хора от сферата на  науката и образованието.

Междинният (смесен) език във Виена е регистриран с поразителни черти главно чрез лексикона, тъй като като цяло е най-податлив на чуждоезиково влияние. Фонетичните и граматичните особености, макар и многобройни, са на второ място, те имат предимно литературен характер. Немските транзитиви в речевите актове на виенските българи са два вида: интерференции (основни) и прекодиране. Първите имат предимно лексикален характер и променят частично българския код, вторите имат предимно лексикално-синтактичен характер и променят кода изцяло – той започва като български и след превключването завършва като немски. Промяната на кода е доста често срещана след определени думи, наречени „аларми“, сочи анотацията на книгата.

prof. ana kochevaПроф. д-р Ана Кочева е ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език „Проф. любомир Андрейчин” при Българската академия на науките. Научните интереси на авторката са в областта на диалектологията, социолингвистиката, историята на българския език, диалектната лексикология и лексикография, българо-германските езикови връзки. Проф. д-р Ана Кочева завършва 91. Немска езикова гичназия в столицата, а впоследствие и българска филология. Била е стипендиант на Австрийското министерство на образованието и науката в Институт по славистика, Залцбург, където провежда специализация по езикознание. Реализира и стипендиантство на фондация Херти в Институт по славистика, Марбург, ФРГ, свързано с монографията „Немски лексикални елементи в българските говори“.