„Извор на знанието“ в пълен превод на български

Izvor na znanieto tom 3

Двуезично и в три тома, „Извор на знанието” е пред читателите. С новото издание – том 3, това заглавие е достъпно като първия пълен български превод от езика на оригинала. Преводач от старогръцки е Атанас Атанасов.

Първият том съдържа Философските глави и За ересите накратко. Вторият и третият представят най-голямата част на съчинението – Точното изложение на православната вяра, плюс показалци и друг справочен апарат към цялото издание, информират от „Изток-Запад”.

В „Извор на знанието“, основното съчинение на св. Йоан Дамаскин, авторът дава систематично изложение на християнското учение. Дълбочината и яснотата на догматическите формулировки отреждат на творбата непреходно място в Преданието.  Философски глави (в средновековната славянска традиция получили названието „Диалектика“) са методологичен увод и своеобразна логика на богословското мислене, изхождаща от учението на Аристотел и античните коментатори.  За ересите накратко представя общо 103 ереси и лъжеучения, а Точно изложение на православната вяра дава систематично изложение на църковното учение.