Имунното здраве е в центъра на научен форум

prof Murdjeva_laboratory_imunologiya

Дискусия с мото ”Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на България. Къде сме и какво можем да направим в бъдеще?” организират Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), секция „Имунология” при СУБ и Експертният съвет по клинична имунология. Форумът ще бъде онлайн в четвъртък,  29 април, в интервала 12 до 14 часа.

Имунолозите по света се обединяват, представяйки достиженията в клиничната имунология, нейното значение за развитието на медицината и биологията при диагностиката и лечението на редица заболявания с участието на имунни механизми. Нека в Световния ден на имунологията да споделим отново с обществеността колко важна е имунологията за човешкото здраве в национален и световен мащаб и да утвърдим заедно с експертните гласове от нашата общност необходимостта от постоянна и целенасочена политика за опазване на имунното здраве, подчертават организаторите.

В дискусията главният координатор на ЕС по клинична имунология – проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет в Пловдив, ще говори за 29 април като Световен ден на имунологията (история и смисъл).

Имунното здраве в контекста на правата на човека е тематиката, към която насочва вниманието омбудсманът – доц. д-р Диана Ковачева, а  проф. д-р Елисавета Наумова, председател на БАКИ и член на ЕС по клинична имунология, слага акцент върху политиките за опазване на имунното здраве

От своя страна, проф. д-р Мария Николова,  съпредседател на секция „Имунология” при СУБ и член на УС на БАКИ, се концентрира в  проектната и научната дейност по имунология във връзка с опазване на общественото здраве.

За първи път Денят на имунологията е отбелязан в Европа преди 16 години по предложение на Стивън Кауфман, тогавашен президент на Международната асоциация на имунологичните дружества. От 2007 събитието се чества и от световната имунологична общност.

Имунологията е от най-динамично развиващите се съвременни науки.  Много от големите научни открития през последните десетилетия са направени от имунолози нобелисти – за фагоцитозата, комплемента, кръвните групи, имунологичната толерантност, Главния комплекс на тъканната съвместимост, контрола на имунната система, моноклоналните антитела, ролята на дендритните клетки в придобития имунитет.

Седмицата преди 29 април е посветена на първичните имунни дефицити (ПИД) – вродени дефекти на имунната система, които се проявяват с чести, хронични и рецидивиращи инфекции, както и с развитието на автоимунни и злокачествени състояния. И днес значението на имунологията за опазване на индивидуалното и общественото здраве е голямо. Безпрецедентната епидемия от КОВИД-19 постави редица предизвикателства пред имунолозите в целия свят – създаването на прецизни тестове за диагностика и проследяване на заболяването, генериране на модерни и ефективни ваксини, проучване на развитието на заболяването и продължителността на имунния отговор след преболедуване и ваксиниране. Смисълът на този ден е да обърнем отново внимание на значимите имунологични постижения за напредъка на медицината, да подчертаем необходимостта от съхраняване на имунното ни здраве и развитието на политики за неговото усъвършенстване, посочват имунолозите.