Денят на кариерата в Пловдивския университет с 31 фирми и институции

plovdivski universitet

Ден на кариерата се проведе. в Новата сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Организираха го Университетският информационен център за кариерно развитие и Студентският съвет към висшето училище.

 В събитието своята дейност презентираха 31 фирми и институции от държавния и частния сектор. Сред тях са енергийни дружества, банки, компании от хранително-вкусовия сектор, преводачески агенции, IT фирми, фондации и неправителствени организации, държавна администрация, кол центрове и др. Студентите имаха възможността да се срещнат с евентуалните си бъдещи работодатели и да зададат въпросите, които ги вълнуват, както посочи проф. д.п.н. Дора Левтерова, директор на Университетския информационен център за кариерно развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“.