Нови възможности за еврофинансиране на изследователски проекти

AUDITOREN komplex MU

Предвижда се мрежа на медицинските университети у нас

Медицинският университет даде домакинство на Информационен ден на ИМИ в България. Организираха го Министерството на образованието и науката съвместно с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и секретариата на Инициативата за иновативни медикаменти (ИМИ) организираха Информационен ден на ИМИ в България.

МУ – Пловдив разполага с уникална научноизследователска инфраструктура, която ни представя пред тази инициатива, пред Брюксел, пред Европейската комисия, като един съвременен европейски университет. Ние ще имаме изключителна възможност да направим контакти с европейски мрежи, които работят в публично-частни партньорства между науката и бизнеса, посочи проф. д-р Мариана Мурджева, заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност. И добави, че идеята на Информационния ден е да покаже съществуването на партньорства между науката и фармацевтичната индустрия.

1

Целта на нашия проект е точно в тази посока – създаване на нови молекули, на нови лекарствени препарати, които да помогнат на прецизната или персонализираната терапия. Работим в тази посока и бихме искали да бъдем информирани и да получим повече практически познания как науката може да се транслира, да се преведе в практиката с помощта на фармацевтичната индустрия, каза още проф. Мурджева.

На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, Николас Креф, главен мениджър на Европейската  федерация на фармацевтичните индустрии, както и представители на академичните среди и бизнеса. По време на форума стана ясно, че предстои да бъде изградена мрежа на медицинските университети у нас.

Добре е да започнем да изграждаме национална мрежа от всички в медицината, които да се включват в европейски партньорства. Медицинските университети в България имат голям потенциал, те се развиват бързо и натрупаха много добър научен капацитет, посочи  зам.-министър Ангелиева.

Инициативата за иновативни медикаменти е съвместен проект на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите.

Като най-голямата в Европа публично-частна инициатива, която оперира с бюджет от 3.3 млрд. евро за периода 2014 – 2024 г., осигурявани поравно от Рамковата програма „Хоризонт 2020“ и частния сектор, ИМИ съдейства за разширяване на иновациите във фармацевтичната индустрия на Европа, подпомагайки съвместни проекти за научни изследвания и създавайки мрежи от индустриални и академични експерти. С подкрепата на Инициативата до момента са реализирани 121 проекта с 2254 участници, в резултат на което са създадени над 7000 научни продукта.

Нека е ясно, че антибиотиците са довели до огромен прогрес, когато става въпрос да се лекуват инфекциозни заболявания и по тази причина ние се нуждаем от тях, обясни Николас Креф, главен мениджър на Европейската  федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.

Целта на Информационния ден е да предостави практически познания и ноу-хау на учените и бизнеса в България за включване в чуждестранни научни и бизнес мрежи и за реализиране на публично-частни партньорства в рамките на инициативата.

Очаква се информацията, която ще бъде представена, да повиши интереса и да подпомогне съществено сформирането на нови публично-частни партньорства у нас, които да кандидатстват в проектни конкурси на ИМИ, а в по-дългосрочен план да подпомогне тяхното включване в европейски консорциуми за участие в конкурсите на следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.).