Връзката наука–индустрия в центъра на докторантска лекция

Lekciia na Venelin Petrov

Публична лекция организира Центърът за високи постижения „Жан Моне“ при ПУ „Паисий Хилендарски”. Докторант Венелин Петров в сряда, 11 май, от 16:00 ще говори по темата „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма“. Лекцията поставя под въпрос академично базирания технологичен трансфер като адекватна иновационна парадигма за регионално икономическо развитие. Предстои да бъдат представени множество аргументи и данни за теоретико-емпиричната несъстоятелност на подобен род инициативи. Критично ще бъдат разгледани основните концепции и теоретични модели, които аргументират политиките по „укрепване връзките наука – индустрия“, превръщане на висшите училища в „предприемачески или трето поколение университети“, създаване на „технологично трансферни офиси“, стартиране на „академични спин-офф фирми“, анонсират инициаторите. Авторът защитава тезата, че подобен род политики се базират на крайно селективен и често погрешен прочит на американската иновационна система от края на миналия и началото на този век. Публичната лекция ще бъде достъпна чрез онлайн връзка на адрес:https://us02web.zoom.us/j/83252889177?pwd=NS9SVnhZUlBUWGJScmlhaU5WbFJJdz09, Meeting ID: 832 5288 9177, Passcode: 672681. След презентацията следва дискусия в 30 минути, добавят от организационния екип.

Бакалавър по социология, магистър по управление на иновациите и изследователската дейност, Венелин Петров е докторант в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по социология на иновациите. Изследователските интереси на лектора са в областта на научната, технологичната и иновационната политика. Той участва в международни и национални изследователски и приложни проекти за академично базирания технологичен трансфер.

С цикъла публични лекции: „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“ от Центъра за високи постижения „Жан Моне“ подпомогат учените и студентите в Пловдивския университет и дургите висши училища в града откъм предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворен тип – за членовете на академичната общност на ПУ и за преподаватели и студенти от останалите пловдивски университети.