УХТ все по-напред международно, оглави рейтингов проект

UFT

Ректорският мениджмънт на Университета по хранителни технологии официализира поредната новина, потвърждаваща аументацията на Alma mater alimentorum в международен аспект. Изследователите дават старт на широкопараметричен проект с интернационален статут. „Безопасни храни за Европейския съюз“ (SafeFood4EU) се  финансира от Европейската комисия. Това е един от първите проекти в новия програмен период (2021-2027) по Еразъм+ за партньорства във висшето образование. Инициатор и ръководител е Университетът по хранителни технологии.

Основната цел на проекта е да привлече вниманието на студентите към изграждането на устойчиви хранителни системи и на къси вериги на доставка на храни. По този начин е възможно да бъде гарантирано предлагането на безопасни и здравословни храни по време на кризи, каквато е и пандемията COVID-19. В задачите на проекта влиза също осъвременяване на обучението по безопасност и качество на храните според актуалната стратегия на Европейската комисия „От фермата до трапезата“, ключов елемент на Европейския зелен пакт. Така проектният консорциум в период от 2 години ще разработи иновативни интердисциплинарни учебни курсове и обучителна онлайн платформа със свободен достъп.

 grafik

Партньорски организации на университета са водещи научни и образователни институции – Институтът по науките за храненето и храните към Университета в Бон, Германия, както и Университетът по приложни науки Aeres в Нидерландия.