УХТ вади иновативни магистратури

14072020-zapisv7

Двумоделен прием на документи за кандидатстване в магистърските  програми на Alma mater alimentorum стартира Университетът по хранителни технологии. Началната дата, от която кандидатите може да подават заявките си онлайн или в УХТ, е 4 септември. Над 26 магистърските програми са предизвикателство пред бакалаврите. Очакван е сериозен интерес към две от новите магистратури – „Иновации в напитките и сомелиерството“ и „Хранене и национална сигурност“.

Магистърските програми са тясно специализирани и с практическа насоченост. Повечето са разработени в партньорство с бизнеса, с изследователски центрове и други университети. Насочени са към току-що завършили бакалаври и към експерти с многогодишен опит. Създават отлична възможност за осъществяване на качествени професионални контакти, подчерта доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

„Иновации в напитките и сомелиерството“ е насочена към търсенията на пазара, разработена е спрямо тенденциите за широкопрофилност и интердисциплинарност. Подходяща е за широк кръг специалисти, които работят в областта на създаването, промотирането и реализацията на напитки, в това число вино, пиво, високоалкохолни и безалкохолни напитки.

„Хранене и национална сигурност“ отговаря на търсенията от фирмите на кадри в областта на продоволствената сигурност, които се занимават с организация на производството, съхранението и реализацията на храни и ароматно-вкусови продукти по време на кризи. Магистратурата е подходяща и работещите в сферата на данъчния и митническия контрол, свързан с акцизните продукти.

Продължава заемането на все още свободните позиции за бакалаври, като на желаещите да учат в Университета по хранителни технологии е предоставена възможност да подадат документите си на място. За тях могат да кандидатстват и хора, които до момента не са подавали документи, информира доц. д-р Христо Спасов.

В специалностите „Топлотехника“ и „Машини и апарати в ХВП“ приетите студенти ще бъдат освободени от такси до края на обучението си. Съгласно Постановление на МС № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование  разходите ще се поемат от държавата. Към завършилите тези специалности очакваме да има голям интерес от страна на бизнеса, прогнозира доц. Спасов.