УХТ партнира с Европейския институт за иновации и технологии

07122021_Press

Двудневно и онлайн се осъществява Академия „Cross-KIC EIT“. Организират я Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и Университетът по хранителни технологии, и то за първи път в България. Академията е днес и утре и се превръща в средоточие на представители на публичния сектор, експерти от агрохранителната сфера, на академичните среди и европейски институции.

В насоките са теми, свързани с кръговата икономика, предотвратяването и редукцията на загубата и разхищението на храна. Най-новите стратегии и важни проекти по въпроса влизат във вниманието на участниците. Отворена е и опцията за участие в  дискусионни панели и запознаване с всички заинтересовани страни по веригата. 

Регионалната изпълнителна академия на EIT увеличава иновационния и предприемаческия капацитет чрез свързването на ключови местни експерти и местната власт в цяла България.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, повишаващ способността на Европа да създава иновации. EIT стимулира предприемачески талант и подкрепя нови идеи, интегрирайки „триъгълника на знанието“ от водещи компании, университети и изследователски центрове. Резултат са формиращите се динамични трансгранични партньорства, известни като Общности на знанието и иновациите. 

За повече информация и регистрация посетете: www.eitrea-bulgaria.eu, посочват инициаторите.