Постиженията и предизвикателства в действащата Конституция разглежда конкурс за есе

1.Konstituzia-na-RBulgaria

Катедра „Публичноправни науки” на Юридическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” дава възможност за проява и доказване на креативност в мисленето чрез споделени познания, лична позиция и идеи по темата за действащата Конституция. Конкурс за есе отваря тази възможност, темата е „30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“. Организира го Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Конкурсът влиза в поредица събития, свързани с отбелязване на 30-годишнината на Конституцията на Република България и е посветен на 60-годишнината на ПУ Паисий Хилендарски“. Конкурсът стартира от 16 април 2021  – Ден на Конституцията и професионален празник на юристите в България. Финалът е на 12 юли 2021, когато се навършват 30 години от приемането на Конституцията на Република България.

Право на участие имат бивши и настоящи студенти на Юридическия факултет, както и студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър” в Университета без ограничения във възрастта и формата на обучение.

Днешният свят на правото е едно непрекъснато взаимодействие между конституционни традиции, европейски и универсални стандарти. Бидейки част от този развиващ се свят, съвременната конституция е един динамичен нормативен акт, който, отчитайки белезите на миналото, залага стойностите на бъдещето, посочват вещите в материята.

Предизвикателствата на съвременността са предизвикателства и за Конституцията. Желанието ни е представените разработки да изразяват собствената позиция на авторите с позоваване на факти и примери, които да провокират различни позиции и различни гледни точки. Надяваме се, че темата ще предизвика Вашия интерес и ще се радваме да участвате, подчертаха организаторите.

Първото от изискванията е участниците в конкурса да изпращат само есета, написани от тях самите. Ако се установи, че участникът не е изпратил свое авторско есе, той отпада от конкурса. Всеки автор може да участва само с едно есе. Творбите трябва да са във формат DOC или DOCX на Microsoft Word. Обемът на текстовете да бъде до 15 страници, формат А4, междуредие 1.5 lines, шрифт Times New Roman с размер 14 pt и подравняване Justified.

Есетата се изпращат на електронна поща: blagoydeliev@uni-plovdiv.bg. До този имейл участниците адресират трите си имена, факултет, курс, специалност и форма на обучение, телефон, плюс есето като прикачен файл, с тема на писмото: Конкурс за есе на тема „30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“.

Наградния фонд на конкурса го осигуряват Студентският съвет и Юридическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“. Есетата ще бъдат оценявани от жури в състав: проф. д-р Емилия Друмева – водещ преподавател по конституционно право, секретар по правни въпроси на Президента на републиката; д-р Благой Делиев – преподавател по конституционно право, главен експерт по правни въпроси в администрацията на Президента; Виктория Палигорова – председател на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Създаването и приемането на действащата Конституция е начало и същевременно продължение на дълбоки реформи в българското общество. Приетият на 12 юли 1991 от Седмото Велико народно събрание Основен закон съчетава либерално-демократичното начало с класическите институционални баланси в държавното управление. За да е съвременната държава правова, тя трябва да бъде конституционно обвързана чрез своите органи да създава условия за свободното развитие на човека и на гражданското общество (чл. 4, ал.3 от Конституцията). Посоката е зададена, но по всичко лични, че пътят на следването ѝ ще бъде дълъг и нелек. За това свидетелстват и петте поправки на Основния ни закон, посочват специалистите.