Поредна модерност в Медицинския

1

Създават и виртуална лаборатория

По най-иновативните траектории на фармацията тръгват студентите от Медицинския университет в Пловдив. Медиците отново заявиха развитието на своята академична институция. Този път доказателството е Фармацевтичен симулационен център. Той отваря множество възможности пред студентите да се запознаят с достиженията на фармацията, и несъмнено ще провокира у тях концентрация към креативност и разтворено посвещаване в бъдещата им професия, убедени са от МУ – Пловдив.

В поредната модерна придобивка са обособени две лаборатории – симулационна и лаборатория за развитие на уменията, необходими на бъдещите фармацевти.

2

В Центъра ще се обучават всички студенти от Фармацевтичния факултет и от Медицинския колеж, както и студентите от двете нови магистърски програми по проекта ОМНИЯ – „Иновативни лекарства“, съвместна програма с Българската академия на науките, и „Иновации на предприемачеството във фармацевтичния бизнес“, съвместна програма с ПУ „Паисий Хилендарски“.

По проекта предстои надграждане не само на специализираното обучение на студентите, но и на техните професионални умения. Това е замислено чрез създаване на виртуална лаборатория „Чиста стая“. Проектирано е закупуването на мобилни устройства и разработването на специализиран софтуер.

Новия симулационен център откриха проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет – Пловдив, и проф. д.б.н. Пламен Загорчев, декан на Фармацевтичния факултет. Всички, обучаващи в Центъра, да се възползват максимално от възможностите, които им дава той, пожелаха те при прерязването на лентата.

Това е третият симулационен център в Медицински университет – Пловдив. Другите два са Медицинският симулационен тренировъчен център, сертифициран от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons – ACS), най-голямата професионална организации на хирурзи в света, и Симулационният център във Факултета по дентална медицина.

3

На церемонията по старта на Фармацевтичния симулационен център присъстваха преподаватели, служители, студенти и гости на Факултета.