Медицинската алма-матер на Пловдив пак триумфира

MU -Plovdiv

100 индикатора отчита Рейтинговата система на висшите училища в България. Данните са обявявани ежегодно и на тази база се осъщестяват сравнения на професионалните направления във висшите училища. На водещата позиция в класацията за 2021 в направление „Медицина“ са Медицинският университет – Пловдив и Медицинският университет – София. За  четвъртата поредна година МУ – Пловдив заслужено печели признание като най-доброто място за учене на медицина. Сред индикаторите са качеството, характерно за подготовката на студентите, учебният процес, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, научната дейност, престижът, реализацията на пазара на труда, доходите и регионалната значимост.

Медицинският университет – Пловдив запазва второто си място  в „Обществено здраве“ и „Фармация“, а в „Стоматология“ и „Здравни грижи“ е трети. Така пловдивската медицинска алма-матер стои устойчиво в рейтинговата призова тройка.

Това е 11-тото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Системата сравнява 52 висши училища в страната, обучаващи студенти по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.