Кандидатите за Юридическия факултет гледат видеоклип

1.Den_na_otvorenite-vrati-v-Yuridicheskia_fakultet_na_PU

Видеоклип е формата, под която се провежда Денят на отворените врати при юристите в Пловдивския университет. Юридическият факултет на ПУ ,,Паисий Хилендарски” и Факултетният студентски съвет канят на днешното електронно събитие всички кандидат-студенти, имащи интерес да изучават право.

Те могат да се запознаят с дейностите във Факултета. Тук влизат аудиторните и извънаудиторни занимания, възможностите за специализации и стажове по време следването,  перспективите за реализация след придобиването на образователната степен магистър по право.

Видеоклипът към събитието е достъпно на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vkVT7iHvuhYmRdi7mstwiyDujejc7KtdO0GObjZ1p5kXiF1z_ehCVcR4&v=5Q-LThv8fA4&feature=youtu.be