Испански рейтинг сложи Пловдивския университет в топ 5

1 (2)

Проучването на световните университети по изследователска работа, иновации и въздействие върху обществото обхваща 4 126 научни институции, сред които и 688 висши училища в света. Погледнато откъм научноизследователската дейност у нас, Пловдивският университет за 2021 – годината, която отразява и 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, влиза в ТОП 5 на класацията на висшите училища.

Информацията идва от базата данни на испанската организация SCImago Institutions Rankings (SIR). Тя интегрира Испанския национален изследователски съвет, Университета на Гранада, Университета „Карлос Трети“ в Мадрид, Университета на Алкала, Университета на Естрамадура и други образователни институции в Испания.

Според базата данни за 2021 г. Пловдивският университет е на пето място сред първите университети в България. Включването в първата петица на испанската класация е още едно признание за нас, след като с решение на Министерския съвет получихме статут на изследователски университет за следващите 4 години, анализираха от Пловдивския университет.

Паралелно с ПУ „Паисий Хилендарски“ на критериите за изследователски университети отговарят още 6 университета в България. От основно значение за получаване на подобен статут са количеството и качеството на научната продукция, както и показателят за висок брой цитирания в научната литература.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. и се присъжда за значим принос в развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени по обективни показатели.

Като широкопрофилен университет в тази група, ПУ „Паисий Хилендарски“ се отличава с множество защитили докторанти, значителен процент привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и с договори с български и чуждестранни компании.

Професионализъм, динамика, иновации и устойчивост определят развитието на алма-матер на старта на 2022 година. Годината дава континуация на юбилейната тематика, тъй като се навършват 300 години от рождението на патрона на университета – Паисий Хилендарски.