Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителни изпити

Paisii Hilendarski

За попълване на незаети места Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителни кандидатстудентски изпити по български, английски, немски, френски, руски и новогръцки език. Кандидатите ще решават писмени тестове в периода до 29 август. Дотогава изпитите по български и английски език ще се провеждат всеки делничен ден до края на юли и всеки понеделник, сряда и петък през август от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала. Тестовете по френски и руски език ще бъдат всеки понеделник и сряда, а по немски и новогръцки – всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа в 12-а семинарна зала.

 Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:00 ч. в стая №13 на Университетския информационен център в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24.

 Допълнителното класиране е за специалностите: „Славянска филология“ – директна магистърска програма, „Френска филология“, „Руска филология“, „Приложна лингвистика – френски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика – английски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език и втори чужд език“, „Лингвистика с ИТ – английски език и френски език“, „Лингвистика с бизнес администрация“, „Български език и китайски език“, „Български език и корейски език“, „Български език и италиански език“, „Български език и английски език“, „Български език и руски език“, „Български език и новогръцки език“ и „Български език и история“.

Информация за допълнителния прием във всички факултети е публикувана на сайта на университета: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_II_V4.pdf