На дисплей филм показват колекции

Izlozhba na specialni sbirki

 Славянски, византийски, османотурски, арабски, персийски, етиопски и други високоценни ръкописи съхранява отдел „Специални сбирки” при Народна библиотека „Иван Вазов”. Библиотеката, отдавна превърнала се в рейтингово средище на духовното в гамата на полиизмерността, бележи възходящ развой и в дигиталното нововремие. Така НБ „Иван Вазов” отразява континуитета на ценности, кодирани в буквослов, илюстративни визии и под формата на ръкописен и  печатен продукт.

2021, както сме информирали, е годината на едновековния юбилей за „Специални сбирки“. На 42 табла от дисплей филм, 100х70, със снимки и текст ще бъдат представени колекциите от книги, ръкописи, архиви, фотографии, списания, издания, сборници, литографии, документи… Стартът е в понеделник, 15 ноември, а теренът – изложбеното пространство на Изкуствотеката, фоайе, ет.2.

В интелектуалните скъпоценности на Отдела са славянски палотипни книги от след 1500 година, Четвероевангелието на монаха Макарий от 1512 г., Часослов на Яков Крайков, фотографии от зората на този занаят/изкуство, светогорски гравюри, архивни документи и други  единици.

 „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“ е мотото на Националния колоквиум, образуващ с експозицията юбилейния събитиен бином. Това е трето издание на този форум. Димитър Минев, директор на Народна библиотека „Иван Вазов“, дава старт на колоквиумната програма. Предходните такива форуми през 2003 и 2014, посветени съответно на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов, библиограф, историк, богослов, книговед, директор на Библиотеката (1945–1948), и 160 г. от рождението на Лука Касъров, енциклопедист, лексикограф, библиограф и поддиректор (1902–1915).

Специалните сбирки на Пловдивската народна библиотека формират първия колоквиумен панел. С темата са свързани колекциите Ръкописни книги, Старопечатни книги, Редки и ценни издания, Периодични издания, Портрети и снимки, Български исторически архив.

Методика на работата със специалните колекции включва материали с теоретичен и практикоприложен характер. Те са фокусирани върху актуални проблеми на идентификацията и описанието на ръкописни, книжовни, графични и картографски паметници, работа с оригинали. В панела влиза и управлението на специални колекции; изграждането, организацията и разкриването на фондове от уникални, редки и ценни издания според специфични критерии и утвърдените национални хронологични граници. Форумът насочва вниманието също към предизвикателната формулировка за фондоконституиращи принципи – рядкост, ценност, куриозитетност, остойностяване, проверка на специалните колекции.

Домакините оповестяват, че представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. С оглед на пандемичната обстановка Колоквиумът ще се състои в дигитален формат, но може да бъде проследен в реално време във Facebookпрофила на НБИВ (https://www.facebook.com/LibraryPlovdiv).