„Време, слово, свят” – прогресията и рожденият ден на Пловдивската конференция

20 godini filologicheska konferenciia

Популярната студентско-докторантска филологическа конференция, или Пловдивската конференция, както е известна, стигна 20-ото си издание. С мото „Време, слово, свят” и лого от предметния израз на трите номинатива посрещна участници, жури и гости. Утвърден в годините, форумът и сега привлече интереса на участници от различни български университети – ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Нов български университет, – от Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий” в Македония, както и докторанти от БАН.

Разнопосочни теми от езико- и литературознанието попаднаха във фокуса на изследователския интерес, а посветените в конференцията с положителен заряд констатират, че тя се е оказала генератор в излъчването на нови тълкуватели на лингивстични, литературни, на интердисциплинарни теми, като някои от лауреатите вече са и преподаватели в сферата на университетското знание.

При откриването на конференцията в Заседателната зала на Дома на учените, където се осъществяват всички издания на това събитие, организаторите – езиковедът доц. д-р Красимира Чакърова и литературоведът доц. д.ф.н. Татяна Ичевска приветстваха участниците, посочвайки силата на словото, обединяващата му роля за развитието на форума и добрите резултати, които конференцията регистрира в двете десетилетия. Стартът е поставен през 1999 г. от тогавашните асистенти Красимира Чакърова и Светла Черпокова.

По случай 20-ата конференция домакините прожектираха музикализирани фотоакценти от различните издания на конференцията.

Участниците и организаторите бяха приветствани и от деканското ръководство на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“– с думи от зам.-декана доц. д-р Константин Куцаров, и ръководството на Съюза на учените – клон Пловдив, в лицето на председателя – проф. д-р инж. Симеон Василев.

Литературоведът гл. ас. д-р Надежда Стоянова от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, която е ексучастник, а сега член на журито,  подчерта интелектуално-емотивния климат на конференцията и нейната функция да излъчва доказателства за филологически способности.

Музикално-поетичен спектакъл с участието на музиканти, певци и актьори от Педагогическия и Филологическия факултет на Пловдивския университет зарадва дошлите в залата на Учебния театър. Анастасия Кехайова и Константин Обретенов от Лингвистичния клуб „Проф Борис Симеонов” – съорганизатор на конференцията, водиха церемонията по откриването и музикално-поетичния спектакъл.

Konstantin Obretenov i Anastasiia Kehajova

От своя страна, Константин Обретенов, който съчетава филологическото и вокалното като личностна репрезентация, демонстрира способностите си в оперното пеене и доказа възможността да бъдеш носител на два или няколко таланта.

Doc Chakyrova i doc Ichevska

Празничната торта вдигнаха доц.д-р  Красимира Чакърова и доц. д. ф. н. Татяна Ичевска на вечерния купон, който често се оказва черешка на конференцийните торти.

С мотива за черешката на тортата доц. д-р Надя Чернева адмирира организацията на форума и поздрави момичетата и момчетата от Лингвистичния клуб.

Във финала на двудневната конференция организаторите презентираха сборника „Словото: идеи, идеали, утопии”, съдържащ отличените доклади от конференцията през 2017 г.

Погледнато през призмата на метафорико-теоретизиращото езикодействие, „Време, слово, свят” разтваря семантичния чадър върху себегласния, себеизразния и напръскан с мотивиран своепрофил пловдивски научен форум, безапелно разположил се в креслото на съвременните научни събития. С двоестатуса от лингвизъм и литературоведскост – ако двоичното идва от разнокатегориалната лексико-граматична принадлежностт на двете думи по род, но и с интеграцията на езика и литературата като сбъдната двойка от динамично танцувален адресант и грациозно селектираща дама!…