Ваксинопрофилактиката и чистият въздух в центъра на семинар

PU Paisii Hilendarski

„Предизвикателства пред отношенията между наука и публика. Гражданска наука в общественото здравеопазване и екологията“ бе мотото на форума от семинар и Кръгла маса, състоял се в Пловдивския университет. В хибриден формат, събитието се организира в параметрите на дейността по изпълнение на проект за изграждане на Център за високи постижения „Жан Моне“ по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Семинарът сложи фокус върху две от най-актуалните теми сега – ваксинопрофилактиката и управлението на чистотата на въздуха.

Дискутирани бяха проблемите на ваксинационното покритие в страната и ниският обхват, причините за скептицизма по отношение на ваксините и възможностите за изграждане на ефективна комуникативна стратегия; казусът с мръсния въздух в Пловдив и възможните мостове на диалог между гражданите и екологичните политики за осигуряване на качествена градска среда. Анализационния интерес съсредоточиха въпросите – могат ли гражданите да бъдат активни участници в процеса по „добиване“ на истината, как се борави с научни данни и какви са критериите за ориентация при употребата на информация; как гражданите могат да участват във формирането на политики, основани на факти.

Покана за форума получиха студенти, учени, преподаватели и експерти от областта на социологията, епидемиологията, физици, химици, юристи и граждани.

Някои от детерминиращите фактори за колебанието по отношение на ваксинирането бяха разгледани и по-широко благодарение на резултатите от работата по друг проект на екип преподаватели от катедра „Приложна и институционална социология“ – „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането и хомеопатията“. Част от проблемите на модерността и актуалната Ковид пандемия (особено в България) са следствие от по-общи кризи на доверие към съвременната наука и държава. Доцент Тихомир Митев разгледа проблема за „колебанието за ваксиниране“, предпочитайки да се дистанцира от широко разпространения термин „антиваксъри“, поради характера му на медиен конструкт –  „властови“ и силно стигматизиращ етикет. Изводът – колебанието по отношение на ваксините е проблем на общественото здравеопазване, но неговите корени не са медицински. Проблемът с ваксините не е (специфично) медицински проблем, а социален проблем.

Д-р Христиана Бацелова, епидемиолог от Медицинския университет в Пловдив, коментира въпроса за ваксинационния обхват в България, сподели и наблюденията си върху анитаваксиналните нагласи в администрираните от нея Facebook групи за научна информация за ваксините. Специален фокус в доклада й бе подготовката на медицинските кадри и как те влияят на нагласите на медицинските лица към ваксините.

Дейността на meter.ac  – технологична мрежа за измерване на различни компоненти на въздуха, действаща на територията на България, презентира д-р Атанас Терзийски, главен асистент от Пловдивския университет. Meter.ac e дело и продукт на учени ентусиасти, които със сътрудничеството на граждани показват възможен формат на „гражданска наука“. Важна черта на мрежата е възприетият от нея отворен модел за достъп до информацията: широкото и свободно разпространение на данните от измерванията е и  модел на взаимодействие и трансформация на информацията, преминаваща от научното поле към политическото, публичното, а после и обратно в научното.

В самостоятелен панел влезе казусът с мръсния въздух на Пловдив. Тематизацията дойде от гледна точка на усилията на гражданите за участие в политиките за управление на общите облага и участието им в изграждането на стратегии и мерки за подобряване на качеството на градската среда. Професор Наумова, специалист по социология на правото, представи нормативната рамка, която урежда мястото, ролята и потенциала на гражданското общество в тези процеси. Бяха представени два конкретни опита в тази насока – две съдебни дела срещу Община Пловдив, заведени от граждани, сдружения и неправителствени организации във връзка с качеството и контрола на заобикалящата ни среда. Адвокатите Георги Велев и Михаил Екимджиев наблегнаха на значението на „съдебните дела в обществен интерес“ като начин за отстояване на гражданска позиция чрез възможностите, предоставени от нормативната уредба на европейското законодателство.