В специализацията вижда бъдещето си студентка

23102020-studentka

Върху релацията бизнес-наука акцентира мениджърът Гергана Андреева пред студенти от Университета по хранителни технологии.  В лекцията си тя говори и за специфики при производството на етерични масла и ароматични продукти, при създаването на парфюмерийни и козметични препарати.

Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика удостои с приз на Веселина Серафимова от УХТ. Наградата на четвъртокурсничката идва за отличен успех и бе връчена на церемония след опознавателната практика на студентите в аула „Милен Бешков“.

Чест е за Асоциацията да награди студент, който се представя блестящо в обучението, подчерта Гергана Андреева. Призът има и паричен еквивалент – стипендия, покриваща една семестриална такса. Средствата са от продажбите на книги на преподаватели в катедрата. 

Веселина Серафимова учи „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ и сподели, че е направила най-добрия избор, идвайки да учи висшето си образование в Университета по хранителни технологии. Според нея нивото на обучение е изключително високо, а преподавателите – професионалисти. Веселина изрази оптимизъм да работи в областта на специализацията, която е започнала във втори курс: технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия.