Университетът по хранителни технологии и във военното меню

26022021-dogovor uht i nvu
Факт е споразумение за партньорство с НВУ „Васил Левски“

В партньорството с УХТ можем да подобрим още повече това меню, а чрез нашите дейности в науката ще се опитаме да предложим на Българската армия нови подходи за хранене на военнослужещите, на мнение е бригаден генерал Иван Маламов, началник на Военния университет. Генералът припомня, че в НВУ „Васил Левски” от няколко години е въведено експериментално хранене на курсантите с продукти, които са доказали, че повишават имунитета на обучаемите.

УХТ и НВУ „Васил Левски“ парафираха договор за партньорство в областта на войсковото хранене, в разработването на нови научни подходи и учебни програми, съвместно обучение на студенти и обмен на преподаватели. Двата университета ще си сътрудничат и в разработването на анти-COVID програми за изхранването на армията.

Научен екип от Университета за хранителни технологии работи върху създаването на нови продукти, които след COVID пандемията могат да подобрят имунитета на хората. Това са иновативни разработки, свързани с технологията и подготовката на храните – годност, качества, характеристика на веществата в тях, подчерта проф. д-р Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии.