УХТ в Алианс

110099456_155361159490490_8950735961674296693_n

Висшите учебни заведения – съсредоточени Пловдив да бъде европейски образователен център

Университетски алианс интегрира ръководителите на висшите учебни заведения в Пловдив. Идеята е Пловдив, като град с традиции във висшето образование, да се превърне в мощен европейски образователен център.

Университетът по хранителни технологии се присъединява към университетския алианс, посочи ректорът на УХТ – проф. д-р Пламен Моллов, след среща на кмета Здравко Димитров с ректори и ръководители на пловдивските университети.

По време на разговорите изразихме готовността си да подкрепим Fбщината при подготовката на бъдещата стратегия за управление и развитие на града. Приветствам идеята и съм съгласен, че научният потенциал у нас не се използва рационално. Затова ще подкрепим с експертиза предложенията, които влизат за обсъждане в Общинския съвет, подчерта проф. Моллов.
Кметът Здравко Димитров е поел ангажимент Fбщината да бъде ефективен посредник в осъществяване на връзката между бизнеса, университетите и средното образование. Целта е да се правят гъвкави и модерни програми, адекватни на нуждите на фирмите и даващи най-добри възможности за реализация на младите хора, е тезата на градоначалника.