Студентка по право с приз „Аз – носител на просвета“

1

Изабела Петкова е в 5-и курс на специалността „Право“ . В конкурса „Носители на просвета“ тя участва с проекта си за нова методология в обучението на студентите юристи. Студентката от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е победител в конкурсната категория „Аз – носител на просвета“.  „Носители на просвета“ се организира от Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Националният приз „Носители на просвета“ е учреден през 2013 г. Целта е да отличава добрите практики и заслужили имена в сферата на културната, академичната и научната дейност. Категориите на конкурса са общо пет, а тазгодишната церемония по награждаване се проведе снощи в зала „Галерия” на Национален студентски дом.

2 (1)

Организатор на конкурса е Национално представителство на студентските съвети в Република България под патронажа на министъра на образованието и науката. Журито, определило наградените, се състои от представители на студентските съвети, академичната общност и организации – партньори на НПСС.

Според инициаторите на конкурса развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдеще на България. Затова всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават. Конкурсът популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които се свързват с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.

3