Серия от лекции за три декади „Английска филология“

1 (2)
Чарът на семантичния трансфер с прима роля

Осем лекции на университетски преподаватели и водещи преводачи предстоят по случай 30 години от създаването на специалността „Английска филология” в Пловдивския университет. Англицистите имат и втори повод – 33 години бележат присъствието на  „Български език и английски език”.

Двете специалности са с устойчив профил и константно привличат интереса на кандидатите. Дипломираните в тях имат  и потенциалната възможност да се занимават ефективно с превод. Преводът създава „магнитно поле“ и около разкритите бакалавърски програми – „Приложна лингвистика“, „Лингвистика и информационни технологии“, „Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“, изгражда идентичността на магистърските „Лингвистика и превод“ и „Превод и бизнес комуникация“, поясняват англицистите.

Факторът превод се оказва сред генералните мотиви за серията лекции на преподаватели и преводачи във връзка с юбилея. Замисълът е да бъде показан чарът на превода, да има демонстрация на предизвикателствата да се превежда, и то от различни аспекти. В този спектър влизат академично-теоретичният, практико-приложният, институционалният или потребителският превод, конкретизират домакините от катедра „Английска филология“, инициатори на лекционната серия.

Лекциите са заложени в параметрите на академичната 2021 – 2022. Сред гостите личат имената на проф. д-р Людмила Костова с “Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters” (27.10.2021), на проф. д.ф.н. Александър Шурбанов и „Проблемът за рода в художествения превод“ (25.11.2021), на Иглика Василева с поглед върху превода на „Одисей“ – по повод стогодишнината на шедьовъра на Джойс (02.02.2022) и други техни колеги.

Преводът е многолик – писмен или устен, художествен или специализиран, за малки и за големи, но винаги включва повече от съответните думи и фрази на другия език. Употребата на езика е неизбежно вписана в някаква култура, а предаването на чуждата култура е органически свързано с  част от пренасянето на значения, синтезира интерпретацията на екипа от катедра „Английска филология”.