С „Я – знаток русского языка” ставаш първокурсник

ruskii jazyk

Петото издание на „Я – знаток русского языка” предстои на 26 януари 2019. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти в специалностите „Руска филология” и „Български и руски език”. Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени. „Я – знаток русского языка” се организира от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и стартира на 26 януари в 10:30 ч. в 8 аудитория в сградата на Ректората,  ул. „Цар Асен” №24

Състезанието е в рамките на 2 астрономически часа. Формата е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология са налични и примерен вариант на състезателния тест и критерии за оценяване: http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg/?page_id=3917. Крайният срок за записване е 24 януари 2019 г.

Участието в състезанието е безплатно. Желаещите трябва да попълнят форма за регистрация на следния линк: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/en/registratsia-re