Призив към медицинските университети за мрежи с европейски партньори

seminar1

Висока оценка на МУ – Пловдив като престижен международен университет даде доц. д-р Евгени Евгениев и представи „Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г.“ с резултатите от изпълнението на Рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и перспективите за активно присъствие на държавите от Източна Европа в предстоящата IX рамкова програма Хоризонт Европа. Това се осъществи на проведения от медиците работен семинар.

Доц. Евгениев изтъкна необходимостта медицинските университети – в Пловдив, София, Варна и Плевен, да участват в повече колаборативни мрежи с европейски партньори.

Медицинският университет – Пловдив затвърди позицията си на активно ориентирана към Европейските политики организация, сочи анализът Домакините събраха представители на европейската и национална администрация с академичните среди в региона. Академичната общност оцени практическите ползи от новостите в стратегическите насоки, политиките и засилване на европейското партньорство като инструмент за успешно проектно и програмното финансиране и разширяване притока от Европейски рамкови и структурни фондове.

След подчертания интерес към Информационния ден на инициативата за иновативни медикаменти рейтингов профил придоби и семинарът „Политика и финансиране на иновациите и научните изследвания в ЕС за периода 2021-2027 г.“. Инициатор на форума бе доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар в сектор „Наука“ на Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз в Брюксел и основен преговарящ по законодателни инициативи, свързани с научни изследвания и иновации, включително „Хоризонт Европа“ – новата рамкова програма за учените, период 2021 – 2027 г.

seminar2

Участие във форума взеха членовете на Академичното ръководство на МУ – Пловдив: чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, заместник-ректори, помощник-ректор, декани и заместник-декани от всички факултети и представители на Медицинския колеж на Университета. Техният интерес бе споделен от представители на МОН, на Областна и Общинска администрация – Пловдив, на университетските ръководства на Аграрния университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета по хранителни технологии, ВУАРР, Тракийския университет в Стара Загора, на УМБАЛ „Св. Георги“, както и от представители на бизнеса.

Срещата модерира проф. д-р Виктория Сарафян, от 2014 национално контактно лице на програма „Хоризонт 2020“, а от ноември 2019 – представител на България в групата на държавите – членки в Инициатива на иновативните медикаменти. Тази позиция донесе на Медицинския университет няколко покани за включване в международни консорциуми и две кандидатури със съвместни участия с тях в проектни линии на програма Хоризонт 2020.

Проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ – Пловдив, подчерта постоянния стремеж да се прави наука, дори и в периода на COVID-19, заявявайки и удовлетворението си от домакинството на тази втора работна среща. В нея се очертаха възможностите за кандидатстване по проекти, явяващи се основен механизъм за финансиране на научноизследователската дейност.

Проф. Костадин Костадинов, в позицията си на член на Работната група на ЕС и страните от Латинска Америка и Карибския залив, представи възможности за сътрудничество с тези страни в областта на прецизната медицина. Той  посочи достъпа до ресурси, с помощта на които академичната общност да се информира за възможностите за съвместни инициативи и общи интереси с по-малко познат за МУ-Пловдив регион.

Възможностите за синергия между рамковите програми и структурните (кохезионни) фондове на ЕС, с разширяване на перспективите за регионалните приоритети бе фокусировката на „Регионална иновационна екосистема и перспективите за България“, която представи д-р Светлозар Андреев от Генералния секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел,

За „Подготовка на Европейско партньорство за иновации в здравеопазването“ говориха Никълъс Креф, мениджър по научноизследователски партньорства на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации в Брюксел, и Патрик Боасо, директор „Научно-изследователски и иновационни политики за партньорство“, в MedTech Europe.