Посветиха конференция на маркетинга и МИО в съвремието

konferenciia FISN

„Маркетингът и международните икономически отношения в съвремието – тенденции, перспективи и предизвикателства“. Под този надслов се осъществи Националната студентско-докторантска конференция, организирана от катедрата „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Целта е студенти, докторанти и млади учени от различни висши училища да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти, а конференцията за втори път се провежда без такса за участие, посочиха организаторите

Маркетинговият панел на конференцията се реализира по проекта „Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Пловдивския университет“. Тематичните направления в тази част – „Маркетингът във висшето образование“; „Маркетингови комуникации“; „Маркетингов мениджмънт“ и „Потребителско поведение“.

 Втори панел, посветен на международната икономика, включи направленията „Световна икономика и международна търговия“, „Международни пазари“ и „България в световното стопанство“.

 Както и на предходния форум, организиран от катедра „Маркетинг и МИО“, освен с безплатно участие, студентите и докторантите бяха стимулирани с получаване на сертификат, а значимите представени доклади ще бъдат включени в специално електронно издание, отново без такса.

 Председател на организационния комитет на конференцията е проф. д-р Велин Станев.